Wednesday, March 19, 2008

Thao with the Get Down Stay Down - "Bag of Hammers" Video, Tour Dates

A cool video by Thao with the Get Down Stay Down. "Bag of Hammers" is quite uplifting and well, just plain fun. Below the official video for the song, you can see a live version as well.

Thao with the Get Down Stay Down - "Bag of Hammers"

Makes you wanna see them, don't it?

Upcoming Shows ( view all )
Mar 15 2008 8:00P
Reggie’s w/ Xiu Xiu Chicago, Illinois
Mar 16 2008 8:00P
Ruby’s Bar w/ Xiu Xiu Mt. Pleasant, Michigan
Mar 17 2008 8:00P
Sneaky Dee’s w/ Xiu Xiu Toronto, Ontario
Mar 18 2008 8:00P
Babylon Nightclub w/ Xiu Xiu Ottawa, Ontario
Mar 19 2008 8:00P
La Sala Rossa w/ Xiu Xiu Montreal
Mar 20 2008 8:00P
Bennington College w/ Xiu Xiu Bennington, Vermont
Mar 21 2008 8:00P
Museum of Fine Arts w/ Xiu Xiu Boston, Massachusetts
Mar 22 2008 8:00P
Smog, Bard College w/ Xiu Xiu Annandale, New York
Mar 23 2008 8:00P
Music Hall of Williamsburg w/XiuXiu Brooklyn, New York
Mar 24 2008 8:00P
Student Center w/ Xiu Xiu Purchase, New York
Mar 25 2008 8:00P
Fordham University w/Xiu Xiu Bronx, New York
Mar 26 2008 8:00P
First Unitarian Church w/ Xiu Xiu Philadelphia, Pennsylvania
Mar 27 2008 8:00P
Black Cat w/ Xiu Xiu Washington, DC, Washington DC
Mar 28 2008 8:00P
Skully’s Music Diner w/ Xiu Xiu Columbus, Ohio
Mar 29 2008 8:00P
Southgate House w/ Xiu Xiu Newport, Kentucky
Mar 31 2008 8:00P
Lemp Neighborhood Arts Center w/ Xiu Xiu St. Louis, Missouri
Apr 1 2008 8:00P
Randy Bacon Gallery w/ Xiu Xiu Springfield, Missouri
Apr 2 2008 8:00P
Conservatory w/ Xiu Xiu Oklahoma City, Oklahoma
Apr 3 2008 8:00P
Lola’s w/ Xiu Xiu Fort Worth, Texas
Apr 4 2008 8:00P
Orange Show Center w/ Xiu Xiu Houston, Texas
Apr 5 2008 8:00P
Mohawk w/ Xiu Xiu Austin, Texas
Apr 7 2008 8:00P
College of Santa Fe Sub w/ Xiu Xiu Santa Fe, New Mexico
Apr 8 2008 8:00P
Rhythm Room w/ Xiu Xiu Phoenix, Arizona
Apr 11 2008 8:00P
Echo w/Xiu Xiu Los Angeles, California
Apr 12 2008 8:00P
Bottom of the Hill w/ Xiu Xiu San Francisco, California
May 26 2008 5:00P
Sasquatch Festival- The Gorge Seattle, Washington
No comments: